Προμήθεια Μετασχηματιστών στο Νοσοκομείο Σωτηρία

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα από την εταιρία μας η προμήθεια 52 μετασχηματιστών της σειράς MC, συνολικής ισχύος 260kVA, για τις ανάγκες των νέων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Σωτηρία.

Η νέα επένδυση του Νοσοκομείου Σωτηρία αποτελεί από τα πιο εμβληματικά έργα σε επίπεδο Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και ολοκληρώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, λόγω των έκτακτων αναγκών που δημιούργησε η πανδημία του COVID-19.

Παρά τον όγκο του νέου έργου και τα πολύ στενά χρονικά περιθώρια, η εταιρία μας ανταπεξήλθε πλήρως στις υποχρεώσεις της και παρέδωσε τους μετασχηματιστές εντός του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος τους ενός μήνα.

Η σειρά MC αναφέρεται σε μονοφασικούς μετασχηματιστές απομόνωσης ιατρικών εγκαταστάσεων και φέρουν βαθμό προστασίας IP20.

Είναι πιστοποιημένοι από το διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα TÜV SÜD σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΕΝ 61558-2-15 και IEC 61558-2-15.

H δημιουργία των νέων εντατικών του Νοσοκομείου Σωτηρία χρηματοδοτήθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων.