Ειδικό Σεμινάριο για τις Αρμονικές Συνιστώσες

Τα προβλήματα που δημιουργούν οι αρμονικές στις σύγχρονες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις απασχολούν ολοένα και περισσότερους επαγγελματίες του κλάδου. Παρ’ όλα αυτά, παρατηρείται ένα σημαντικό κενό γνώσης ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων.

Για το λόγο αυτό, η EMMIS παρουσιάζει ενδελεχώς το θέμα των αρμονικών συνιστωσών σε ειδικό τεχνικό σεμινάριο που διοργανώνει η εταιρία εκπαίδευσης ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ – Group of Companies.

Στο σεμινάριο αυτό, διάρκειας 14 ωρών – το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 13 & 14 Νοεμβρίου 2019 – οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν και θα εκπαιδευτούν σε θέματα που αφορούν την ποιότητα της ηλεκτρικής ισχύος – ενέργειας, τη φύση της, τις βασικές παραμέτρους, την ενεργό και άεργο ισχύ, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τους παράγοντες που επιδρούν στην ποιότητά της.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπεύθυνους και Στελέχη Ηλεκτρομηχανολογικών τμημάτων βιοτεχνιών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους μηχανικούς, μελετητές – εργολάβους, αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς που ασχολούνται με μελέτες και κατασκευές κτιρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δηλώσετε συμμετοχή, πατήστε εδώ.