ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ

Οι σταθεροποιητές τάσης της EMMIS κατασκευάζονται στην Ιταλία από τον κορυφαίο παγκοσμίως οίκο ORTEA και παρέχουν σημαντικά πολλαπλά οφέλη, όπως ενδεικτικά:

  • Υψηλός βαθμός σταθεροποίησης
  • Ελαχιστοποίηση αναγκών και κόστους συντήρησης
  • Μεγάλη διάρκεια ζωής
  • Συνεχής έλεγχος επιθυμητής τάσης
  • Ταχύτατη ρύθμιση τάσης
  • Εύκολη μετακίνηση λόγω τροχήλατης κατασκευής
  • Customized λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες σας

Οι σταθεροποιητές τάσης χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους: τους ηλεκτρομηχανικούς και τους ηλεκτρονικούς (ή στατικούς) σταθεροποιητές.

Ηλεκτρομηχανικοί Σταθεροποιητές

Οι ηλεκτρομηχανικοί σταθεροποιητές είναι ψηφιακά ελεγχόμενοι. Αποτελούνται από έναν Buck / boost μετασχηματιστή, του οποίου το δευτερεύον είναι συνδεδεμένο εν σειρά στην είσοδο και την έξοδο, ενώ το πρωτεύον δίνεται από τον ρυθμιστή τάσης.

Οι ηλεκτρομηχανικοί σταθεροποιητές χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο σε εγκαταστάσεις μεγάλης ισχύος (ναυτιλιακές, βιομηχανικές, ιατρικές, σούπερμάρκετ, μεγάλες οικίες κλπ) όπου σημαντικότερα κριτήρια είναι η αντοχή σε υπερτάσεις και πολύ χαμηλές τάσεις, καθώς επίσης και ο υψηλός βαθμός σταθεροποίησης.

Ηλεκτρονικοί Σταθεροποιητές

Οι ηλεκτρονικοί σταθεροποιητές αποτελούνται από μετασχηματιστές με λήψεις, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την ρύθμιση της τάσης. Η σύνδεση της κατάλληλης λήψης των μετασχηματιστών γίνεται μέσω ομάδων θυρίστορς. Η οδήγηση και ο έλεγχος των θυρίστορς γίνεται από βοηθητικά κυκλώματα ψηφιακών καρτών.

Οι ηλεκτρονικοί σταθεροποιητές χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις που απαραίτητη είναι η ταχύτητα σταθεροποίησης καθώς επίσης και σε εγκαταστάσεις που υπάρχει περιορισμός χώρου και βάρους. Τέτοιες εφαρμογές είναι – ενδεικτικά – τα server farms και οι εγκαταστάσεις με υπολογιστικά συστήματα.

Τα βασικότερα κριτήρια επιλογής του κατάλληλου σταθεροποιητή είναι ο υψηλός βαθμός σταθεροποίησης, η δυνατότητα λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο σε όλο το εύρος της τάσης, αλλά και η δυνατότητα επιλογής του κατάλληλου μοντέλου για τις εκάστοτε ανάγκες σας.

Στην EMMIS, σας βοηθούμε να επιλέξετε τον κατάλληλο σταθεροποιητή ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες της εφαρμογής σας.

Εμφάνιση όλων των 11 αποτελεσμάτων