+30 210 3460 222 - Τεχνική Υποστήριξη    [email protected]
catalog
tuv
iso
gr
eng
de

   

SAGs

Βυθίσεις Τάσης: Προβλήματα και Λύσεις

SAGs

Οι βυθίσεις τάσης (ή SAGs όπως αναφέρονται στη διεθνή ορολογία), είναι μία ειδική κατηγορία των πτώσεως τάσης. Ειδικότερα, είναι οι απότομες, μεγάλες και μικρής διάρκειας πτώσεις της τάσης.

Στο άρθρο αυτό θα παρουσιάσουμε το φαινόμενο των βυθίσεων τάσης, λόγω του ότι δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους στον μηχανολογικό εξοπλισμό και τη λειτουργία μιας παραγωγικής μονάδας. Οι βυθίσεις τάσης είναι μία από τις βασικές αιτίες της κακής ποιότητας ισχύος.

EMMIS ΑΒΕΕ

Ανδρέα Μεταξά 11, 14564 Κηφισιά, Αθήνα
Τηλ.: +30 210 3460222
fax: +30 210 3460562
[email protected]
EMMIS map