+30 210 3460 222 - Τεχνική Υποστήριξη    [email protected]
tuv
iso
gr
eng
de

   

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Οι μετασχηματιστές, που προορίζονται για τη τροφοδότηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ιατρικών χώρων (νοσοκομείων, χειρουργείων κλπ) απαιτούν υψηλότατα επίπεδα ασφάλειας και αξιόπιστης λειτουργίας, λόγω της κρισιμότητάς τους. Οι μετασχηματιστές γαλβανικής απομόνωσης της EMMIS έχουν σχεδιασθεί με ειδικές αυστηρές προδιαγραφές, ώστε να επιτυγχάνουν τον μέγιστο βαθμό ασφάλειας και αξιόπιστης λειτουργίας στην τροφοδοσία φωτισμού, ιατρικών μηχανημάτων χειρουργείων και μονάδων εντατικής θεραπείας. Παράλληλα, η τοποθέτηση αισθητηρίων θερμοκρασίας σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες, παρέχουν την δυνατότητα ελέγχου μόνωσης και θερμοκρασίας, ακόμα και από απόσταση, με την χρήση του κατάλληλου επιτηρητή.

Χρήσεις


  • Ηλεκτροδότηση χειρουργείων (ειδικός φωτισμός για χειρουργικές επεμβάσεις, καρδιά κλπ), τροφοδοσία ιατρικών μηχανημάτων
  • Μονάδες εντατικής θεραπείας

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Προϊόντα για Νοσοκομεία


EMMIS ΑΒΕΕ

Ανδρέα Μεταξά 11, 14564 Κηφισιά, Αθήνα
Τηλ.: +30 210 3460222
fax: +30 210 3460562
[email protected]
EMMIS map