+30 210 3460 222 - Τεχνική Υποστήριξη    [email protected]
tuv
iso
gr
eng
de

   

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Οι μετασχηματιστές, που προορίζονται για οικιακή χρήση, απαιτούν την μέγιστη δυνατή προστασία του χρήστη από τον κίνδυνο της ηλεκτροπληξίας. Ο φωτισμός κήπων και λοιπών εξωτερικών χώρων, πισινών και γενικότερα η τροφοδοσία εξωτερικών καταναλώσεων, με τη χρήση των μετασχηματιστών γαλβανικής απομόνωσης της EMMIS, γίνεται με απόλυτη ασφάλεια αλλά και οικονομικά, λόγω των πολύ χαμηλών απωλειών. Επίσης, η εγκατάσταση των μετασχηματιστών EMMIS είναι απόλυτα ασφαλής και ιδιαίτερα εύκολη, λόγω των ιδιαίτερων εξαρτημάτων σύνδεσης και στήριξης.

Χρήσεις


  • Φωτισμός εξωτερικών χώρων (κήποι, αυλές, χώροι στάθμευσης)
  • Πισίνες

Προϊόντα για Κατοικίες


EMMIS ΑΒΕΕ

Ανδρέα Μεταξά 11, 14564 Κηφισιά, Αθήνα
Τηλ.: +30 210 3460222
fax: +30 210 3460562
[email protected]
EMMIS map