+30 210 3460 222 - Τεχνική Υποστήριξη    [email protected]
tuv
iso
gr
eng
de

   

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ

Στις γεωργικές εφαρμογές, όπως για παράδειγμα στην χρήση τροφοδοτικών ελαιοραβδιστικών συσκευών, απαιτείται οικονομική και αξιόπιστη λειτουργία, μικρό μέγεθος και βάρος των μετασχηματιστών. Ο ειδικός σχεδιασμός και τα υψηλής ποιότητας υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των μετασχηματιστών EMMIS διασφαλίζουν τόσο την αξιόπιστη λειτουργία και την υψηλή απόδοση περιορίζοντας την κατανάλωση καυσίμου των γεννητριών, όσο και την εύκολη χρήση τους λόγω του μικρού μεγέθους και χαμηλού βάρους. Παράλληλα, η χρήση ειδικών εξαρτημάτων σύνδεσης και στήριξης προσφέρουν ταχύτητα και ευκολία σε γραμμές υψηλής παραγωγής.

Χρήσεις


  • Τροφοδοτικά ελαιοραβδιστικών

ΓΕΩΡΓΙΑ

Προϊόντα για Γεωργία


EMMIS ΑΒΕΕ

Ανδρέα Μεταξά 11, 14564 Κηφισιά, Αθήνα
Τηλ.: +30 210 3460222
fax: +30 210 3460562
[email protected]
EMMIS map