+30 210 3460 222 - Τεχνική Υποστήριξη    [email protected]
tuv
iso
gr
eng
de

   

Α.Π.Ε.

Α.Π.Ε.
Α.Π.Ε.

Οι μετασχηματιστές που προορίζονται για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (όπως ενδεικτικά φωτοβολταϊκά, αιολικά, γεωθερμικά, υβριδικά) απαιτούν ελαχιστοποιημένες απώλειες και αξιόπιστη λειτουργία, ώστε να μεγιστοποιείται η απόδοσή τους. Ο ειδικός σχεδιασμός και η εξαιρετική ποιότητα υλικών των μετασχηματιστών EMMIS, εξασφαλίζουν την μέγιστη αποδοτικότητα των έργων. Επιπλέον, η τοποθέτηση αισθητηρίων θερμοκρασίας δίνει τη δυνατότητα για έλεγχο, ακόμα και από απόσταση, με την χρήση του κατάλληλου επιτηρητή, εξασφαλίζοντας την πλέον αξιόπιστη λειτουργία.

Χρήσεις


  • Φωτοβολταϊκά
  • Αιολικά (ανεμογεννήτριες)
  • Γεωθερμικά
  • Υβριδικά

Α.Π.Ε.

Προϊόντα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας


EMMIS ΑΒΕΕ

Ανδρέα Μεταξά 11, 14564 Κηφισιά, Αθήνα
Τηλ.: +30 210 3460222
fax: +30 210 3460562
[email protected]
EMMIS map