ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ SIRIUS

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Γενικα χαρακτηριστικα


Ο σταθεροποιητής τάσης αποτελείται από έναν μετασχηματιστή buck-boost, έναν ρυθμιστή τάσης και τον ηλεκτρονικό έλεγχο. Μέσω του ψηφιακά ελεγχόμενου συστήματος, ο σταθεροποιητής έχει την δυνατότητα να σταθεροποιεί μεγάλο εύρος διακύμανσης της τάσης εισόδου με ακρίβεια ±0.5% σε σχέση με την μετρούμενη τάση.

Βασιζόμενο στην υψηλής συχνότητας δειγματοληψία από μικροεπεξεργαστές της τάσης εξόδου, το σύστημα ελέγχου οδηγεί τον κινητήρα του ρυθμιστή τάσης ώστε να υπάρχει εγγυημένα σταθερή τάση εξόδου.

Ο ρυθμιστής τάσης είναι ένας αυτομετασχηματιστής με μεταβλητό λόγο μετασχηματισμού, ο οποίος ρυθμίζει αποτελεσματικά την τάση. Ανάλογα με την ισχύ του σταθεροποιητή ο ρυθμιστής μπορεί να είναι τοροειδής ή με κολώνες.

Η σταθεροποίηση γίνεται στην ενεργή τιμή της τάσης, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται από την παραμόρφωση των αρμονικών της τάσης τροφοδοσίας. Ο σταθεροποιητής μπορεί να λειτουργεί σε εύρος φορτίου από 0-100% με ταχύτητα σταθεροποίησης η οποία εξαρτάται από το ποσοστό διακύμανσης της τάσης εισόδου και από το μοντέλο (ενδεικτικά κυμαίνεται από 8-30msec/V).

Ο σταθεροποιητής δεν επηρεάζεται από τον συντελεστή ισχύος του φορτίου και λόγω του γεγονότος ότι η σταθεροποίηση γίνεται χωρίς να επηρεάζεται η ημιτονοειδής μορφή της τάσης, δεν υπάρχει παραμόρφωση των αρμονικών ή μετατόπιση των φάσεων στην τάση εξόδου. Ο σταθεροποιητής είναι τοποθετημένος σε ένα μεταλλικό κουτί IP21 με χρώμα RAL7035. Τα βασικά μοντέλα των σταθεροποιητών είναι αερόψυκτα (φυσικά ή με εξαναγκασμένη ροή όταν ξεπεραστεί κάποιο όριο θερμοκρασίας).

Οι σταθεροποιητές SIRIUS βασίζονται στους κιονοειδής ρυθμιστές τάσης οι οποίοι επιτρέπουν την κατασκευή μεγάλων ισχύων (έως και 6000kVA) και επιτυγχάνουν σταθερές και αξιόπιστες κατασκευές, για την κάλυψη βιομηχανικών αναγκών. Τα τριφασικά μοντέλα SIRIUS προσφέρουν μεγάλο εύρος επιλογών όσον αφορά την διακύμανση εισόδου (από +30% έως και -45%).

Οι σταθεροποιητές SIRIUS έχουν ανεξάρτητους ρυθμιστές τάσεις για κάθε φάση. Είναι απαραίτητη η παρουσία ουδετέρου στην είσοδο. Υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας χωρίς τον ουδέτερο του δικτύου, χρησιμοποιώντας μια διάταξη παραγωγής ουδετέρου (Δ/Υn μετασχηματιστής απομόνωσης ή πηνίο δημιουργίας ουδετέρου). Οι σταθεροποιητές αυτοί χρησιμοποιούνται για τριφασικά, διφασικά ή μονοφασικά φορτία με 100% ανισορροπία φορτίων στις φάσεις, καθώς επίσης και για περιπτώσεις μη συμμετρικών τάσεων στις γραμμές τροφοδοσίας. Οι σταθεροποιητές είναι αερόψυκτοι (φυσικός αερισμός για θερμοκρασίες κάτω των 45°C) και εξαναγκασμένης ψύξης μέσω ανεμιστήρων όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 45°C.

Τα μετρητικά όργανα που περιλαμβάνονται στους σταθεροποιητές SIRIUS, είναι ενσωματωμένα σε πίνακα ελέγχου, στην πόρτα του ερμαρίου, και συμπεριλαμβάνει δύο ψηφιακούς αναλυτές δικτύου. Οι αναλυτές δίνουν πληροφορίες που αφορούν τις γραμμές εισόδου και εξόδου, όπως φασικές και πολικές τάσεις, ρεύματα, συντελεστή ισχύος, ενεργή ισχύ, φαινόμενη ισχύ, άεργη ισχύ, κτλ. Οι μετρήσεις αποθηκεύονται τοπικά από το σύστημα ελέγχου και (στην περίπτωση που υπάρχει σύνδεση δικτύου) αποστέλλονται στον server της εταιρείας ORTEA, δίνοντας στο τμήμα υποστήριξης στης ORTEA όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Η σωστή λειτουργία του σταθεροποιητή μπορεί να ελεγχθεί μέσω της LED οθόνης που βρίσκεται στην πόρτα του, η οποία εμφανίζει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία των τριών φάσεων και τα πιθανά σφάλματα. Ενδείξεις για “power on” – «σε λειτουργία», ότι η τάση είναι στα όρια της σταθεροποίησης και κατεύθυνση σταθεροποίησης (αύξηση ή μείωση) δίνονται από LED. Επίσης μέσω LED υποδεικνύονται και ειδοποιήσεις για ελάχιστες και μέγιστες τάσεις, μέγιστα ρεύματα, υπερθερμάνσεις και σφάλματα στους ανεμιστήρες. Οι φωτεινές ενδείξεις των σφαλμάτων συνοδεύονται και από ηχητικές ειδοποιήσεις.

Το σύστημα ελέγχου έχει αναβαθμιστεί και παρέχει πλέον την δυνατότητα διάδρασης με το διαδίκτυο, μέσω πρωτοκόλλων σύνδεσης στο διαδίκτυο, ETHERNET και GPRS. Αυτό επιτρέπει την απομακρυσμένη επιτήρηση του εξοπλισμού από τα κεντρικά της ORTEA, παρέχοντας την δυνατότητα εγγυημένης τεχνικής υποστήριξης παγκοσμίως. Το σύστημα ελέγχου εμπεριέχει δύο θύρες USB για την αποθήκευση των δεδομένων από την μνήμη του σταθεροποιητή και την εισαγωγή νέων παραμέτρων εάν απαιτούνται αλλαγές στο σύστημα. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα αναβάθμισης του firmware μέσω USB ή ETHERNET. Οι σταθεροποιητές SIRIUS διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας του ρυθμιστή, το οποίο ενεργοποιείται στην περίπτωση υπερφόρτωσης του ρυθμιστή. Σε αυτή την περίπτωση η τροφοδοσία των φορτίων δεν διακόπτεται, αλλά η έξοδος του σταθεροποιητή τίθεται αυτόματα στην μικρότερη τάση εισόδου και στην μικρότερη επιλεγμένη τάση εξόδου. Η αδιάκοπη τροφοδοσία των φορτίων είναι εγγυημένη, παρά το γεγονός ότι η σταθεροποίηση έχει διακοπεί. Όταν η υπερφόρτωση σταματήσει, ο σταθεροποιητής επανέρχεται αυτόματα στην λειτουργία της σταθεροποίησης. Ο λογικός έλεγχος, που εκτελείται στην πραγματική RMS τιμή της τάσης, βασίζεται σε έναν διπλής κατεύθυνσης DSP μικροεπεξεργαστή (μία λειτουργία ελέγχου και μία λειτουργία διευθέτησης των μετρήσεων). Ο χρήστης μπορεί να επιβλέπει το σύστημα και να ρυθμίσει όλες τις παραμέτρους του σταθεροποιητή μέσω ενός Η/Υ. Όλο το σύστημα παρακολουθείται από ένα τρίτο «σωματοφύλακα» μικροεπεξεργαστή, οποίος ελέγχει την σωστή λειτουργία των υπόλοιπων μικροεπεξεργαστών. Η τάση εξόδου τίθεται στην μικρότερη τιμή σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας μέσω υπερ-πυκνωτών με σκοπό να διασφαλιστεί η σωστή διακοπή τροφοδοσίας των φορτίων. Όλοι οι σταθεροποιητές SIRIUS εμπεριέχουν αντικεραυνικές προστασίες SPDs κλάσης I & II.

Σύστημα απομακρυσμένης επικοινωνίας

Η νέα -όλα σε ένα- κάρτα ελέγχου παρέχει την δυνατότητα απομακρυσμένης επικοινωνίας του σταθεροποιητή. Αυτό το σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης δίνει στον χρήστη αλλά και στο κέντρο ελέγχου της ORTEA την δυνατότητα On-line παρακολούθησης του σταθεροποιητή όπου υπάρχει εγκατεστημένο το απαραίτητο software. Στην κάρτα συμπεριλαμβάνονται μία οθόνη (στην οποία φαίνονται οι συναγερμοί και μπορεί κανείς να ρυθμίσει τις παραμέτρους) και ένα πληκτρολόγιο. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης ETHERNET, η σύνδεση μπορεί να επιτευχθεί μέσω του ενσωματωμένου modem GPRS. Μία απλή κάρτα SIM μπορεί να τοποθετηθεί στο Modem και να δώσει την δυνατότητα αποστολής δεδομένων.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.