ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ORION PLUS

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Γενικα χαρακτηριστικα


Ο σταθεροποιητής τάσης αποτελείται από έναν μετασχηματιστή buck-boost, έναν ρυθμιστή τάσης και τον ηλεκτρονικό έλεγχο. Μέσω του ψηφιακά ελεγχόμενου συστήματος, ο σταθεροποιητής έχει την δυνατότητα να σταθεροποιεί μεγάλο εύρος διακύμανσης της τάσης εισόδου με ακρίβεια ±0.5% σε σχέση με την μετρούμενη τάση.

Βασιζόμενο στην υψηλής συχνότητας δειγματοληψία από μικροεπεξεργαστές της τάσης εξόδου, το σύστημα ελέγχου οδηγεί τον κινητήρα του ρυθμιστή τάσης ώστε να υπάρχει εγγυημένα σταθερή τάση εξόδου.

Ο ρυθμιστής τάσης είναι ένας αυτομετασχηματιστής με μεταβλητό λόγο μετασχηματισμού, ο οποίος ρυθμίζει αποτελεσματικά την τάση. Ανάλογα με την ισχύ του σταθεροποιητή ο ρυθμιστής μπορεί να είναι τοροειδής ή με κολώνες.

Η σταθεροποίηση γίνεται στην ενεργή τιμή της τάσης, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται από την παραμόρφωση των αρμονικών της τάσης τροφοδοσίας. Ο σταθεροποιητής μπορεί να λειτουργεί σε εύρος φορτίου από 0-100% με ταχύτητα σταθεροποίησης η οποία εξαρτάται από το ποσοστό διακύμανσης της τάσης εισόδου και από το μοντέλο (ενδεικτικά κυμαίνεται από 8-30msec/V).

Ο σταθεροποιητής δεν επηρεάζεται από τον συντελεστή ισχύος του φορτίου και λόγω του γεγονότος ότι η σταθεροποίηση γίνεται χωρίς να επηρεάζεται η ημιτονοειδής μορφή της τάσης, δεν υπάρχει παραμόρφωση των αρμονικών ή μετατόπιση των φάσεων στην τάση εξόδου. Ο σταθεροποιητής είναι τοποθετημένος σε ένα μεταλλικό κουτί IP21 με χρώμα RAL7035. Τα βασικά μοντέλα των σταθεροποιητών είναι αερόψυκτα (φυσικά ή με εξαναγκασμένη ροή όταν ξεπεραστεί κάποιο όριο θερμοκρασίας).

Οι σταθεροποιητές ORION μπορούν να καλύψουν μεγάλο εύρος διακύμανσης τάσης εισόδου (±15/±20%, ±25/±30%, +15/-25%, +15/-35%, +15/-45%).

Για τις διακυμάνσεις εισόδου ±15%/ ±20% και ±25%/ ±30%, η επιλογή του εύρους της τάσης εισόδου πραγματοποιείται από διαφορετικές εσωτερικές συνδέσεις. Είναι εγκιβωτισμένοι σε κατάλληλα ερμάρια για να αντέχουν σε οποιεσδήποτε συνθήκες και να μπορούν να αντέχουν οποιαδήποτε μηχανική καταπόνηση μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της εγκατάστασης.

Η ρύθμιση τάσης στους σταθεροποιητές ORION PLUS είναι ανεξάρτητη για κάθε φάση. Οι σταθεροποιητές αυτοί χρησιμοποιούνται για τριφασικά φορτία ή μονοφασικά με 100% ανισορροπία φορτίων στις φάσεις, καθώς επίσης και για περιπτώσεις μη συμμετρικών τάσεων στις γραμμές τροφοδοσίας. Είναι απαραίτητη η παρουσία ουδετέρου στην είσοδο. Υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας χωρίς τον ουδέτερο δικτύου, χρησιμοποιώντας μια διάταξη παραγωγής ουδετέρου (Δ/Υn μετασχηματιστής απομόνωσης ή πηνίο δημιουργίας ουδετέρου). Οι σταθεροποιητές είναι αερόψυκτοι (φυσικός αερισμός για θερμοκρασίες κάτω των 45°C). Τα μετρητικά όργανα που περιλαμβάνονται στους σταθεροποιητές ORION PLUS, είναι ενσωματωμένα σε πίνακα ελέγχου, στην πόρτα του ερμαρίου, και συμπεριλαμβάνει δύο ψηφιακούς αναλυτές δικτύου. Οι αναλυτές δίνουν πληροφορίες που αφορούν τις γραμμές εισόδου και εξόδου, όπως φασικές και πολικές τάσεις, ρεύματα, συντελεστή ισχύος, ενεργή ισχύ, φαινόμενη ισχύ, άεργη ισχύ, κτλ.

Η κατάσταση λειτουργίας του σταθεροποιητή μπορεί εύκολα να ελεγχθεί μέσω της LED οθόνης που βρίσκεται στο μπροστινό πίνακα ελέγχου, η οποία εμφανίζει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία των τριών φάσεων και τα πιθανά σφάλματα. Ενδείξεις για “power on” – «σε λειτουργία», όταν η τάση είναι στα όρια της σταθεροποίησης και κατεύθυνση σταθεροποίησης (αύξηση ή μείωση) δίνονται από LED. Ηχητικές ειδοποιήσεις για ελάχιστες και μέγιστες τάσεις, μέγιστα ρεύματα, υπερθέρμανση και σφάλματα στους ανεμιστήρες, επίσης δίνονται. Οι φωτεινές ενδείξεις των σφαλμάτων συνοδεύονται και από ηχητικές ειδοποιήσεις. Στο κύκλωμα της ρύθμισης της τάσης,  έως τα 260Kva ±15%, συμπεριλαμβάνεται ένας αυτόματος διακόπτης φορτίου για την προστασία του από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα.

Για ισχύς άνω των 300kVA ±15%, ένα ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας του ρυθμιστή τάσης ενεργοποιείται στην περίπτωση υπερφόρτωσης. Σε αυτή την περίπτωση η τροφοδοσία των φορτίων δεν διακόπτεται, αλλά η τάση εισόδου του σταθεροποιητή ρυθμίζεται αυτόματα στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ των φάσεων και στην προεπιλεγμένη τιμή τάσης εξόδου. Έτσι διασφαλίζεται η αδιάκοπη και απρόσκοπτη τροφοδοσία του φορτίου, παρά το γεγονός ότι η τάση δεν σταθεροποιείται προσωρινά. Μόλις σταματήσει η υπερφόρτωση, ο σταθεροποιητής αλλάζει αυτόματα στην κανονική του λειτουργία. Ο λογικός έλεγχος, που πραγματοποιείται στην ενεργή τιμή της τάσης, βασίζεται σε DSP μικροεπεξεργαστές διπλής κατεύθυνσης. Μέσω συγκεκριμένων ρυθμίσεων, το σύστημα ελέγχου μπορεί να ρυθμιστεί μέσω ενός υπολογιστή˙ προσφέροντας τη δυνατότητα για την λύση κάθε προβλήματος σταθεροποίησης σε οποιοδήποτε εργοστάσιο. Όλοι οι σταθεροποιητές ORION PLUS συμπεριλαμβάνουν αντικεραυνική προστασία κλάσης II (SPD II).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.