+30 210 3460 222 - Τεχνική Υποστήριξη    [email protected]
tuv
iso
gr
eng
de

EMMIS ΑΒΕΕ

Ανδρέα Μεταξά 11, 14564 Κηφισιά, Αθήνα
Τηλ.: +30 210 3460222
fax: +30 210 3460562
[email protected]
EMMIS map